Bio Sanitizer-KEEEN ใช้ควบคู่กับสุขภัณฑ์

KEEEN - WASTEWATER TREATMENT

สูตรใช้เติมกับอุปกรณ์เสริมในสุขภัณฑ์ แทนน้ำยาเคมีที่เป็นน้ำหอม โดยสามารถย่อยสลายสิ่งสกปรก ลดปัญหากลิ่นเหม็น จากต้นเหตุของกลิ่นโดยตรง ไม่ใช่เพียงแค่น้ำหอมปรับอากาศ นอกจากนี้ยังเสริมประสิทธิภาพการบำบัดน้ำเสีย

KEEEN - BIO SANITIZER

  • ใช้ทำหน้าที่ควบคู่กับอุปกรณ์เสริมในสุขภัณฑ์ (Urinal Sanitizer Dispenser) โดยสามารถย่อยสลายสิ่งสกปรก ของเสีย น้ำเสีย ตั้งแต่สุขภัณฑ์ ท่อระบายน้ำ จนกระทั่งบ่อเกรอะ
  • ลดปัญหากลิ่นเหม็นที่เกิดขึ้นภายในห้องน้ำเสริมประสิทธิภาพการบำบัดน้ำเสีย

 

การใช้งาน ส่วนผสมการใช้งาน (KEEEN : น้ำ) ขนาดบรรจุ (ลิตร)
ใช้ทำหน้าที่ควบคู่กับอุปกรณ์เสริมในสุขภัณฑ์ (Urinal Sanitizer Dispenser) โดยสามารถย่อยสลายสิ่งสกปรก ลดปัญหากลิ่นเหม็นและเสริมประสิทธิภาพระบบบำบัดน้ำเสีย พร้อมใช้ 5 20
KEEEN - BIO SANITIZER
ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดและบำบัดน้ำเสีย (สารชีวบำบัดภัณฑ์)
ชื่อสารสำคัญและอัตราส่วนของสารสำคัญ
Blends of Bacillus Spores 106 cfu/ml
Micro-nutrient and bio-accelator 0.5% (w/w)
Coconut Fatty Alcohol 0.8% (w/w)

ประโยชน์
เป็นสารชีวบำบัดภัณฑ์ ซึ่งประกอบไปด้วยจุลินทรีย์ที่มีประสิทธิภาพสูง เอนไซม์ และสารประกอบทางชีวภาพมีคุณสมบัติย่อยสลายของเสีย สิ่งสกปรก และสารอินทรีย์ต่างๆ ซึ่งเป็นแหล่งอาหารของเชื้อโรค ทำให้มีผลต่อการลดจำนวนของเชื้อก่อโรค มีภาวะเป็นกลาง ไม่กัดกร่อน ไม่เป็นอันตราย ใช้ทำความสะอาดสุขภัณฑ์ ขจัดกลิ่นไม่พึงประสงค์ และช่วยเสริมประสิทธิภาพการบำบัดน้ำเสียในขณะเดียวกัน ทำให้ค่าสกปรกของน้ำเสีย (ค่า BOD/COD/SS/FOG) ลดลงก่อนลงสู่แหล่งน้ำ

วิธีการใช้
กรณี ใช้ขจัดกลิ่น หลังการดูดของเสีย/ปฏิกูลออกจากระบบบำบัด
1. สูบของเสียออกจากถังบำบัดน้ำเสีย ก่อนเริ่มทำการบำบัด
2. ใส่น้ำยา 1 ลิตรลงในท่อระบายน้ำเสียโดยตรง เพื่อผ่านลงในถังบำบัดน้ำเสีย
3. ใส่น้ำยาลงโถปัสสาวะอย่างน้อย 500 ml ต่อวัน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับปริมาณของปัสสาวะและจำนวนของการใช้โถปัสสาวะ
 
กรณีใช้ขจัดกลิ่นในห้องน้ำเป็นประจำ
1. ใส่กับเครื่องหยดอัตโนมัติ ได้ทันที
2.ใส่ฟอกกี้ ฉีดลงในโถส้วม โถปัสสาวะชาย รูระบายน้ำ 2-3ครั้งหลังทำความสะอาดเพื่อให้ได้ผลดีที่สุดในการขจัดกลิ่นให้หมดไป ควรใช้คู่กับผลิตภัณฑ์ KEEEN Surface Cleaner F.O.G Digester ทำความสะอาดห้องน้ำ

วิธีเก็บรักษา
ต้องเก็บให้มิดชิดในภาชนะบรรจุเดิมที่มีฉลาดติดอยู่ แล้วปิดฝาให้สนิท

เตือน/ข้อควรระวัง
แม้ว่าสารชีวบำบัดภัณฑ์เป็นสารที่ปลอดภัย อย่างไรก็ตามควรเก็บให้พ้นจากมือเด็กควรใช้ในสถานที่ที่มีอากาศถ่ายเทล้างมือหลังใช้ หลีกเลี่ยงจากการสัมผัสตาและสูดดมเพราะอาจเกิดการระคายเคือง (กรณีคนที่แพ้ง่าย)

อาการเกิดพิษ
1. ผู้แพ้ต่อผลิตภัณฑ์อาจเกิดผื่นคันตามผิวหนัง 
2. หากเข้าตาอาจก่อให้เกิดการระคายเคืองต่อเยื่อบุนัยน์ตา
3. หากกลืนกินอาจก่อให้เกิดการระคายเคืองต่อระบบทางเดินอาหาร

วิธีแก้พิษเบื้องต้น
1. ถ้าสัมผัสผิวหนังให้ล้างออกด้วยน้ำสะอาด
2. ถ้าเข้าตาให้ล้างด้วยน้ำสะอาดจำนวนมาก จนอาการระคายเคืองทุเลา
3. ถ้ากลืนกิน ห้ามทำให้อาเจียน ให้ดื่มน้ำหรือนมเพื่อเจือจาง แล้วรีบนำผู้ป่วยส่งแพทย์ทันทีพร้อมภาชนะบรรจุหรือฉลากของ KEEEN
Visitors: 82,123