เครื่องพ่นชนิดติดตั้งบนรถกระบะ Vehicle Mount Fogger

เครื่องพ่นชนิดติดตั้งบนรถกระบะ

• เหมาะกับการใช้งานภายนอกอาคารบริเวณพื้นที่กว้าง ใช้สำหรับป้องกันและกำจัดแมลงบินซึ่งเป็นพาหะนำโรคต่างๆ มา สู่คน เช่น ยุงลาย ยุงรำคาญ แมลงวัน

• เหมาะสำหรับฉีดพ่นฆ่าเชื้อโรค เชื้อไข้หวัดนก, ไข้เลือดออก, เชื้อไวรัส, เชื้อแบคทีเรีย ในฟาร์มปศุสัตว์, โรงงานอุตสาหกรรม, โรงเรียน, โรงพยาบาล, ตลาดสด,สวนอุตสาหกรรม, หมู่บ้าน,      สวนผลไม้, คอกสัตว์ขนาดใหญ่, สนามกอล์ฟ, ค่ายทหาร, สนามฟุตบอล เป็นต้น

• สามารถฉีดน้ำทำความสะอาดถนน รดน้ำต้นไม้ ในสวนสาธารณะ หรือแหล่งชุมชนได้ด้วย


Visitors: 150,628