เครื่องพ่นละอองฝอยใช้แบตเตอรี่ GOODFOG และ GOODFOG26
Visitors: 81,668