เครื่องพ่นละอองฝอยใช้แบตเตอรี่ GOODFOG และ GOODFOG26
Visitors: 84,000