เครื่องพ่นหมอกควัน Thermal Fogger

เครื่องพ่นหมอกควัน
         ใช้กำจัดยุง แมลงศัตรูพืช และแมลงชนิดต่างๆ ที่ก่อความรำคาญ และเป็นพาหะนำโรค รวมถึงการฉีดพ่นฆ่าเชื้อโรคในพื้นที่ที่เกิดโรคระบาด 
         ปัจจุบันเครื่องพ่นหมอกควันมีให้เลือกหลายรุ่นหลายแบบ ตามความเหมาะสมของการใช้งาน และกำลังทุนทรัพย์ แต่ส่วนใหญ่กลุ่มของผู้ซื้อยังคงเป็นหน่วยงานราชการ เช่น อบจ. อบต. สาธารณะสุข เพื่อใช้ฉีดพ่นกำจัดยุงลายและแมลงอื่นๆที่เป็นพาหะนำโรคในชุมชน ในพื้นที่รับผิดชอบ ดังนั้น การพ่นหมอกควันกำจัดยุง ประชาชนส่วนใหญ่เข้าใจว่าเป็นหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ของรัฐ
         แต่ในงานประเภทอื่นๆ ก็สามารถใช้เครื่องพ่นหมอกควันได้ เช่น ฟาร์มปศุสัตว์ สวนยาง สวนผลไม้ นาข้าว สนามกอล์ฟ เป็นต้น ซึ่งปัจจุบันเครื่องพ่นหมอกควันมีการพัฒนาให้เหมาะสมและตอบสนองต่อการใช้งานของผู้ใช้ได้มากขึ้น โดยใช้งานได้ 2 ระบบ ใน 1 เครื่อง คือ ระบบหมอกและระบบควัน
        หากท่านกลัวมีกลิ่นน้ำมามาติดที่ผลผลิต หรือสถานที่ต่างๆ ท่านสามารถเลือกใช้การฉีดพ่นแบบละอองฝอย ซึ่งเป็น
การฉีดพ่นโดยไม่จำเป็นต้องใช้น้ำมันผสมกับน้ำยา หรือสารฉีดพ่น ซึ่งช่วยลดมลพิษ ปลอดภัย และประหยัดค่าใช้จ่าย
 

Visitors: 149,219