เครื่องพ่นละอองฝอย ULV Vectorfog C100+

   

C100 Plus/ 4 L.

 
                               

                 

         ULV Cold fogger C100Plus ของ VectorFog  เครื่องพ่นละอองฝอย สำหรับใช้ฉีดพ่นภายในอาคารรวมทั้งฉีดพ่นกลางแจ้ง เครื่องพ่นละอองฝอย Vectorfog มีขนาดถังน้ำยาให้เลือก 2 ขนาด ด้วยขนาดของละอองฝอยละเอียด 5 – 50 ไมครอน เหมาะสำหรับ ฉีดพ่นฆ่าเชื้อโรค เช่น ในห้องพักของโรงแรม ห้องเรียน ฆ่าเชื้อโรงเรียนอนุบาล, ฉีดพ่นฆ่าเชื้อโรงงานอาหาร, ฉีดพ่นฆ่าเชื้อในห้องประชุมสัมมนา, บ้าน ร้านอาหาร ห้องพักผู้ป่วย, และฉีดพ่นน้ำยาดับกลิ่นอับ, น้ำหอมปรับอากาศ, เครื่องพ่นยุง, ที่อยู่อาศัยของสัตว์ย้ายถิ่น สารเคมีกำจัดแมลงศัตรูพืชและปุ๋ยน้ำ

                           


เครื่องพ่นละอองฝอยULV หรือเรียกว่าเครื่องพ่นละอองน้ำ เครื่องพ่นยาเป็น เครื่องพ่นสำหรับ ฆ่าเชื้อโรค เชื้อรา เชื้อไวรัส
พ่นตามอาคารสถานที่ต่างๆ เช่น โรงเรียน โรงแรม ศูนย์อาหาร โรงอาหาร บ้าน ที่อยู่อาศัย หรือเป็นเครื่องพ่นยุง กำจัดแมลง
ศัตรูพืชทางการเกษตร ใช้ฉีดพ่นฆ่าเชื้อในฟาร์มเลี้ยงสัตว์ ใช้ฉีดพ่นห้องพักโรงงาน ใช้ในงานสาธารณสุข หรือด้านอื่นๆซึ่ง
บางรุ่นมีขนาดละอองไมครอนที่ละเอียดทำให้คุณภาพการพ่นมีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น แม้กระทั่งพ่นตามเครื่องบินและรถยนต์
ซึ่งแล้วแต่ความต้องการนำไปใช้ของผู้ใช้ 

Visitors: 150,628