เครื่องพ่นละอองฝอยแบบรถเข็น ใช้แบตเตอรี่ BURE W3

 

        เครื่องพ่นละอองฝอยแบบรถเข็น ใช้แบตเตอรี่

เครื่องพ่นละอองฝอย แบบรถเข็น ใช้พลังงานแบตเตอรี่ ติดตั้ง 2 ถังน้ำยา 2อุปกรณ์ฉีดพ่น ถังที่ 1 ขนาดถัง 60 ลิตร พลาสติก

ทนการกัดกร่อน ถังที่ 2 ขนาดถัง 10 ลิตร สแตนเลส สามารถใส่สารฉีดพ่นได้พร้อมกัน 2 ชนิด ในเวลาเดียวกัน เหมาะสำหรับ

การฆ่าเชื้อโรค แมลงและสารฉีดพ่นในแปลงผัก สวนดอกใม้ และสวนผลไม้

หัวฉีด 2 หัว

  ใช้กับถัง 60 ลิตรติดตั้งกับเสาบริเวณ ล้อหน้า

ด้านขวา เสาสามารถปรับระดับแนวตั้ง แนวนอน 

ซึ่งเหมาะกับการฉีดพ่นในระดับที่ไม่สูงมาก เช่น 

สวนผัก โรงเรือน เลี้ยงสัตว์สวนสาธารณะ


ปืนฉีด 1 หัว

     ใช้กับถัง 10 ลิตร ติดตั้งอยู่ด้านขวา ไกล้มือจับ

ความยาวสาย 3 เมตร เหมาะสำหรับฉีดพ่น ระดับที่

สูงกว่า และ พื้นที่ขนาดเล็ก เช่น สวนผลไม้ ฟาร์ม

โรงเรือน เป็นต้น

***ด้วยคุณสมบัติที่แยกถังแยกหัวฉีด สะดวกในการทำงาน หากต้องการฉีดพ่นน้ำยาต่างชนิดกัน 

ก็สามารถทำได้พร้อมกันลดขั้นตอนการ เปลี่ยนน้ำยา ล้างถังน้ำยา และลดอันตรายจากสารตกค้าง

หากใช้ถังน้ำยาถังเดียว

 

                                      VDO BURE W   3

                

 

 

 

 

 

 

 

Visitors: 150,624