SM Air Fog 3 เครื่องพ่นละอองฝอยติดรถกระบะ/รถยนต์

เครื่องพ่นละอองฝอยติดรถกระบะ 

ยี่ห้อ SM AIR FOG 3 

สำหรับงานด้านสาธารณะสุข ด้ายการป้องกันโรคระบาด

การฆ่าเชื้อโรค และกำจัด พาหะนำโรค เช่น กำจัดยุง

ฆ่าเชื้อ สำหรับพื้นที่ขนาดใหญ่ มีสายต่อแยก 50-100 เมตร

เพิ่มขนาดถัง น้ำยา ได้ตามขนาดที่เหมาะกับการใช้งาน
Visitors: 149,215