ซูมิไธออน 20ซีเอส 

ซูมิไธออน 20ซีเอส SUMITHION 20CS

สารออกฤทธิ์ :  ซูมิไธออน 20 %

ซูมิไธออน 20 CS เป็นสารกำจัดแมลงชนิด ออการ์โนฟอสเฟต  ในรูปแบบไมโครเอ็นแคปซูลเลท ใช้กำจัดแมลงบิน แมลงคลานทุกประเภท ใช้ในบริเวณกว้าง ออกฤทธิ์นานถึง 3 เดือน หรือสามารถนำไปผสมเข้ากับสารเคมีตัวอื่นที่มีฤทธิ์กำจัดทันทีก็ได้  

ซูมิไธออน 20 CS เป็นเทคโนโลยีเอ็นแคปซูลเลท เหมาะสำหรับเพิ่มประสิทธิภาพของสารออกฤทธิ์ที่มีต่อแมลงคลานทุกประเภท รวมถึงแมลงสาปทั้งสายพันธุ์ อเมริกา และ เยอรมัน  รวมถึงแมลงสาบที่มีความต้านทานต่อสารไพรีทรอยด์  เมื่อทำการฉีดพ่น  ซูมิไธออน 20 CS  ตัวไมโครแคปซูล จะเกาะอยู่บนพื้นผิวและแตกตัวเมื่อแมลงเหยียบหรือเดินผ่านเท่านั้น ถ้ายังไม่มีการเดินผ่านของแมลงสาบ ตัวยาก็ยังคงฤทธิ์อยู่ในแคบซุลตลอด แต่เมื่อแมลงสาบเดินผ่านและไปเหยียบแคบซุลเข้า ซูมิไธออนจะเข้าสู่ร่างกายแมลงๆสาบและตายทันที  

ซูมิืไธออนสามารถใชักับเครื่องพ่น ULV ระอองฝอยละเอียด หรือ ถังสเปรย์ฉีดพ่น ตามบริเวณ ที่แมลงชอบเดินผ่านได้ หรือ ตามซอกที่มิดชิดได้  ซูมิไธออน เป็นผลิตภัณฑ์ ภายใต้แบรนด์ ซูมิโตโม ญี่ปุ่น ซึ่งผ่านการทดสอบประสิทธิภาพการกำจัดที่ยาว โดยมีเอกสารรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์จากหลายๆสถาบัน เช่น องค์การอาหารและยา  กรมวิทยาศาตร์การแพทย์ และ มีเอกสาร ISO 9001 และ 14001 ปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อมเมื่อใช้เคมีภายใต้ แบรนด์ ซูมิโตโม

Visitors: 149,225