AN GAE FOG ULV COLD FOGGER /เครื่องพ่นละอองฝอย ULV

เครื่องพ่นละอองฝอย ULV ขนาดเล็ก ระบบไฟฟ้า จากประเทศ เกาหลี

SM AN- GAE FOG 

ขนาดถังน้ำยา 4.5 ลิตร    สายไฟฟ้า ยาว 6, เมตร สั่งพิเศษ 15, 30 เมตร เหมาะสำหรับ งานด้านสาธารณะสุข งานเกษตร โรงงานอุตสาหกรรม การท่องเที่ยว

- ด้านสาธารณะสุข เช่น ฉีดพ่นยุงลายป้องกันไข้เลือดออกในที่ชุมชนที่พักอาศัย ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อโรคป้องกันเชื้อโรคระบาดในโรงเรียน โรคมือเท้าปาก โรคไข้หวัดใหญ่

- ด้านการเกษตร เช่น ใช้ฉีดพ่นสารกำจัดศัตรูพืช พ่นยาฆ่าแมลง พ่นปุ๋ย ฮอร์โมน ให้กับพื้ชผัก ผลไม้  หรือฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อโรค กำจัดแมลง ในสำหรับงานขนส่งสินค้าทางการเกษตร

- ด้านอุตสาหกรรม เช่น ฉีดพ่นยุงรอบโรงงาน ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อโรคภายในโรงงาน หรือฉีดพ่นในรายการผลิต และการฉีดพ่น อบฆ่าเชื้อและแมลงต่างๆในตู้ขนส่งสนค้ารถส่งของ

- ด้านการท่องเที่ยว เช่น ฉีดพ่นฆ่าเชื้อโรคในรถทัวร์  พ่นฆ่าเชื้อโรคบนเครื่องบิน ฆ่าเชื้อโรคในรถไฟ ฆ่าเชื้อโรคในรถขนส่งสาธารณะทุกชนิด และที่สำคัญ การฉีดพ่นฆ่าเชื้อโรคในห้องพักของโรงแรมและรีสอร์ท ก่อนแขกเข้าพัก


 

Visitors: 150,628