เครื่องพ่นละอองฝอย Cold Fogger

เครื่องพ่นละอองฝอย ULV Cold Fogger 

          เหมาะสำหรับการใช้งานพ่นฆ่าเชื้อโรค ในอาคาร รถโดยสาร เครื่องบิน สถานพยาบาล ห้องประชุม โรงเรียน โรงแรม โรงงาน โรงอาหาร ร้านอาหาร  เพื่อป้องกันและหยุดยั้งการระบาดของโรค เช่น โรคไข้หวัดใหญ่ MERS ไข้หวัดนก เชื้อโรคจากเครืองปรับอากาศ เชื้อแบคทีเรียตามช่องแอร์ บนเพดาน และห้องน้ำ เป็นต้น

          สำหรับฉีดยุงและแมลงที่เป็นพาหะนำโรคและศัตรูพืช เช่น ยุงลาย เพลี้ย หมัด เชื้อรา ในรถขนส่งหรือคลังเก็บผัก ผลไม้ เป้นต้น

          สำหรับงานฉีดพ่นเพื่อเพิ่มความชื้นในอากาศสำหรับสถานที่เก็บผลผลิตหรือสินค้า บ้านนกนางแอ่น เป็นต้น


                 
สามารถช็อปออนไลน์ได้ที่นี่ >>>>>>>>


Visitors: 150,626