เพสกาด สเปซ EC


เพสกาด สเปซ EC PESGUARD SPACE EC

สารออกฤทธิ์ : ดีเตตระเมทริน 4%  โซฟีโนทริน 12%

เพสกาด สเปซ  เป็นยากำจัดยุง แมลงวัน มด มอส แมลงหวี่ และแมลงสาบทุกสายพันธุ์ และแมลงคลานทุกประเภท ตัวยามีความเข้มข้นสูง ประกอบไปด้วยตัวสารออกฤทธิ์ 2 ตัว มีสาร ดีเตตะเมทริน ( d-tetramethrin 4% ) เป็นสารออกฤทธิ์เพื่อทำให้ยุงแมลงต่างๆสลบทันที สาร Knock down และ สารออกฤทธิ์ ไซฟีโนทริน (Cyphenothrin 12%) เป็นสารออกฤทธิ์กำจัด เป็นสารเคมีที่ได้รับการรับรองจากกรมอนามัยโลก WHO ว่ามีความปลอดภัยสูงและมีฤทธิ์กำจัดแมลงบินและแมลงคลานได้เป็นอย่างดีเยี่ยม และยังได้รับเอกสารการรับรองจากสถาบันหลายๆสถาบัน ทั้ง อ.ย. และ กรมวิทย์ศาสตร์การแพทย์อีกด้วย และ กรมปศุสัตว์ และมีผลการทดสอบภาคสนามจริงทั้งภายในประเทศและต่างประเทศด้วย  เพลสกาด สเปส มีใช้กันทั่วโลก ในนามของ Pesguard FG161 ชื่อทางการค้าที่ขายอยู่ทั่วโลก เหมาะสำหรับการฉีดพ่นในอากาศเพื่อกำจัดแมลงบิน เช่น ยุง แมลงวัน แมลงหวี่ และฉีดพื้นผิวทั้งภายในและภายนอกอาคารเพื่อกำจัด แมลงคลานทุกประเภท และ แมลงสาบทั้ง สายพันธุ์ อเมริกา และ เยอรมัน และ มอสต่างๆตามโรงเก็บอาหารต่างๆ  เพสกาด สเปส มีความปลอดภัยสูงทั้งต่อคน และ สัตว์ และสิ่งแวดล้อม 

เพสกาด สเปส เป็นสูตรน้ำมันที่ผสมแล้วไม่มีกลิ่น ไม่ระคายเคืองต่อผู้ใช้ สามารถใช้ได้ทั้งเครื่องพ่น หมอกควัน หรือ เครื่องพ่นละอองฝอยละเอียดทั้งแบบเสียบปลั้ก หรือสะพายหลัง และใช้ได้กับถังสเปรย์น้ำยาเคมีทั่วไป อัตราส่วนผสม นำ้ยาเคมี 1 ลิตร สามารถผสม น้ำหรือน้ำมันดีเซล ได้ที่ 149 ลิตร ในการกำจัด คุ้มมากๆ

ผลิตภัณฑ์ ภายใต้แบรนด์ ซูมิโตโม่ ประเทศญี่ปุ่น เน้นเรื่องคุณภาพของสารออกฤทธิ์ที่ใช้กำจัดแมลง และ เน้นเรื่องความปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อมทั้งหมด และเป็นที่ยอมรับของทั่วโลกในการใช้ เพสกาด สเปส ทั้งภายในและภายนอกอาคารต่างๆ 

Visitors: 149,225