5 สัตว์ร้าย ที่คร่าชีวิตมนุษย์ มากที่สุดในโลก

1.ยุง

เป็นฆาตกร ตัวเล็ก ที่เป็นพาหะนำเชื้อไวรัสชนิดต่างๆ มาสู่ เช่น มาลาเรีย, ไข้เลือดออก, ไข้เหลือง

 โรคไข้สมองอักเสบ, โรคเท้าช้าง เป็นต้น ซึ่งในแต่ละปีคร่าชีวิตคนทั่วโลกไปกว่า 725,000 คน/ทั่วโลก

2.มนุษย์/คน/สัตว์ประเสริฐ

มนุษย์นับเป็นสัตว์ประเสริฐ  ที่คร่าชีวิตเพื่อนมนุษย์ด้วยกันเอง เป็นอันดับ 2 ของโลก ด้วยจำนวน

475,000 คน/ปี

3.งู

สัตว์ เลื้อยคลาน ที่แค่เอ่ยถึงก็ต้องมองซ้าย มองขาว คร่าชีวิตมนุษย์ไปต่อปี   25,000 คนทั่วโลก

4.สุนัข (พิษสุขนัขบ้า)

เพื่อนรัก แสนรู้ขอใครหลายๆ คน ก็ร้ายไม่แพ้งูเช่นกัน คร่าชีวิตมนุษย์ไป 25,000 คนทั่วโลก

5.แมลงดูดเลือด

แมลงกลุ่มนี้มาพร้อมกับ พาหะนำโรคง่วงหลับ พาคนทั่วโลกหลับไม่ตื่นไป 10,000 คนต่อปี

 

*****แหล่งข้อมูล gatesnotes.com/kapook.com****

 


   รู้แล้ว ว่าใครร้ายกาจที่สุดในโลก โปรดอย่านิ่งนอนใจ ว่าชีวิตปลอดภัย เพราะศัตรูร้าย

อยู่ไกล้ตัวคุณไม่กี่เซ็นติเมตร 

  มาดูสถิติของ ยุงที่เป็นพาหะ เฉพาะโรคไข้เลือดออกมาสู่ คนไทยกันบ้าง

  จากการรายงาน สถานการณ์ไข้เลือดออกในประเทศไทย ปี 2558

ของ “สำนักโรคติดต่อนำโดยแมลง กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข”

มีจำนวนผู้ป่วย สะสมรวม ณ วันที่ 17 ก.ย. 2558  จำนวนว่า 7 หมื่นราย

เสียชีวิตแล้ว 63 ราย   

***การฉีดพ่นสารเคมีกำจัดยุงและแมลง ควรใส่อุปกรณ์ป้องกันทุกครั้ง

Visitors: 149,219