เครื่องฆ่าเชื้อในอากาศ และบนพื้นผิว Air Disinfectant

Air Oasis 
อุปกรณ์ฆ่าเชื้อโรคในอากาศและพื้นผิวรอบๆ 
ด้วยเทคโนโลยี AHPCO (Photo Catalytic Oxidation)

      

 

 

รังสีอัลตร้าไวโอเล็ตส่องบน Advance Hydrated Photo CatalyticOxidation

(Titanium dioxide) ทำให้เกิดสารฆ่าเชื้อชนิด ชนิด hydroxyl radicals

ลอยไปฆ่าเชื้อโรค ผลผลิตสุดท้ายคือ ไอน้ า กับ ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Visitors: 149,219