ipuri รุ่น A1 เครื่องฟอกอากาศและฆ่าเชื้อโรคในรถยนต์ | บ้าน | แคมป์ปิ้ง

iPuri รุ่น A1 เครื่องฟอกอากาศแบบ 3in1 ใช้ได้ทั้งในรถยนต์ | บ้าน
แผ่นกรองตามมาตรฐานสากล HEPA H13 พร้อมทั้งป้องกันฝุ่น PM 2.5 สามารถกรองอากาศและฆ่าเชื้อโรคได้ถึง 99.97% มีการกรองเชื้อโรคถึง 5 ชั้น
Visitors: 150,626