Germ Killer-KEEEN สำหรับฆ่าเชื้อโรค

KEEEN - Germ Killer / Blood, Scale & Oil Remover 
ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาด และฆ่าเชื้อ
 
ชื่อสามัญและอัตราส่วนสารสำคัญ
Coconut Fatty alcohol 3.8% (w/w)
Pyroxigen 4% (w/w)
 
ประโยชน์
ใช้สำหรับฆ่าเชื้อโรค เช่น เชื้อก่อโรคอาหารเป็นพิษ E.Coli, Salmonella, เชื้อไวรัส H1N1 เป็นต้น และสามารถทำความสะอาดคราบเลือดปนเปื้อน หรือคราบไขมัน คราบที่เกิดจากเชื้อรา และคราบตะกรันที่ปนเปื้อนบริเวณพื้นผิวได้ง่าย มีประสิทธิภาพสูงในการขจัดคราบฝังลึก ช่วยย่อยสลายของเสีย ให้เป็นออกซิเจนและน้ำได้อย่างรวดเร็ว สามารถดับกลิ่นอับจากห้องครัว ไม่มีส่วนผสมของสารเคมี จึงไม่เป็นอันตรายต่อผิวหนังและพื้นผิวที่ทำความสะอาด ย่อยสลายได้ง่าย เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

วิธีการใช้
งานฆ่าเชื้อโรค/ดับกลิ่น : ฉีดบริเวณที่ต้องการให้ทั่ว และทิ้งไว้ 3-5 นาที แล้วเช็ดทำความสะอาด

งานทำความสะอาดทั่วไป : ฉีดบริเวณที่สกปรก และเช็ดทำความสะอาด โดยไม่จำเป็นต้องล้างออก

วิธีเก็บรักษา
ต้องเก็บให้มิดชิดในภาชนะบรรจุเดิมที่มีฉลาดติดอยู่ แล้วปิดฝาให้สนิท
 
วิธีแก้พิษเบื้องต้น
1. ถ้าสัมผัสผิวหนังให้ล้างออกด้วยน้ำสะอาด
2. ถ้าเข้าตาให้ล้างด้วยน้ำสะอาดจำนวนมาก จนอาการระคายเคืองทุเลา
3. ถ้ากลืนกิน ห้ามทำให้อาเจียน ให้ดื่มน้ำหรือนมเพื่อเจือจาง แล้วรีบนำผู้ป่วยส่งแพทย์ทันทีพร้อมภาชนะบรรจุหรือฉลากของ KEEEN
 

อาการเกิดพิษ
1. ผู้แพ้ต่อผลิตภัณฑ์อาจเกิดผื่นคันตามผิวหนัง 
2. หากเข้าตาอาจก่อให้เกิดการระคายเคืองต่อเยื่อบุนัยน์ตา
3. หากกลืนกินอาจก่อให้เกิดการระคายเคืองต่อระบบทางเดินอาหาร

 
 
 
 
KEEEN ครบสูตร การใช้งาน - กำจัดสิ่งสกปรก ไขมัน น้ำมัน กำจัดกลิ่นเหม็น เสริมการบำบัดน้ำเสีย มีจุลินทรีย์ที่มีประสิทธิภาพ วิจัยโดย สวทช.
Visitors: 82,123