การฆ่าเชื้อโรคในโรงเรียน ด้วยเครื่องพ่นละอองฝอยULV

 หนูจะปลอดภัยใช่มั้ยค๊ะ คุณครู 

      ปัญหาสุขภาพเป็นเรื่องใหญ่ และจะใหญ่เป็น 2-3 เท่า เมื่อเกิดกับลูกของเรา

หรือเกิดขึ้นกับเด็ก มีผลต่อการเรียนรู้ หรือพัฒนาการของเด็ก ที่บางคนต้องหยุดเรียน

ไปรักษาตัวหลายวัน กลับมาเรียนไม่ทัน หรือก็ยังเล่นกับเพื่อนไม่ได้ 

     แต่จะดีกว่าไหมถ้าผู้ใหญ่ ให้ความสำคัญกับเรื่องสุขภาพของเด็ก โดยการป้องกัน

เฝ้าระวัง ไม่ให้เด็กต้องเผชิญกับโรคภัย ต่างๆ 

     ปัจจุบัน เด็กๆ อนุบาล ถึง ชั้นประถมวัย

 

Visitors: 149,219