โรงแรม, รีสอร์ท, โฮมสเตย์, หอพัก ทำไมต้องฆ่าเชื้อโรค


ทำไม โรงแรม, รีสอร์ท, โฮมสเตย์, หอพัก ถึงต้องมีเครื่องพ่นละอองฝอยULV  และจำเป็นมากแค่ไหน
               ก่อนอื่น ขอแนะเครื่องพ่นละอองฝอยULV Cold Fogger หรือ ultra low volume fogger                                 
ให้ทุกท่านได้รู้ก่อนว่าเครื่องพ่นละอองฝอยนี้ผลิตขึ้นมาเพื่อการใช้งาน ประเถทใดบ้าง และคุณสมบัติ                                   
ที่เหมาะสมกับการใช้งาน เรามาเริ่มกันที่ี 
      1.ประเภทของการใช้งาน
         - เครื่องพ่นฆ่าเชื้อโรค
         - เครื่องพ่นกำจัดกลิ่นไม่พึงประสงค์
         - เครื่องพ่นยุง และกำจัดพาหะนำโรคชนิดอื่นๆ เช่น เห็บ หมัด ตัวเรือด ไรฝ่น แมลงวัน เป็นต้น
      2. คุณสมบัติที่เหมาะ กับการใช้งาน ตามที่องค์การอนามัยโลก(WHO) ให้ข้อมูลไว้
          องค์การอนามัยโลกแนะนำให้ใช้เทคนิคการพ่นแบบฝอยละเอียด ขนาดเม็ดน้ำยาที่พ่นควรมี
เส้นผ่าศูนย์กลางระหว่าง
 5-27 µจึงจะมี ประสิทธิภาพสูงสุดในการกำจัดแมลงบิน เพราะขนาด
เม็ดน้ำยานี้จะลอยฟุ้งคลุมพื้นที่ได้นาน
 และไปได้ไกลตามกระแสลมธรรมชาติ ส่วนเม็ดน้ำยาที่มี
ขนาดเล็กหรือใหญ่กว่านี้จะไม่มีผลต่อแมลงบินใน
 พื้นที่ เพราะเม็ดน้ำยาจะลอยหายไปหรือตก
ลงดินเร็วเกินไปหากพ่นในที่โล่งหรือด้านใน
 อาคาร เม็ดน้ำยาที่มีขนาดใหญ่กว่า 50 ?จะตกลงดิน
ภายในเวลาสั้น
  เมื่อหมดแรงส่งจากเครื่องพ่นนั้น  จึงไม่มีผลต่อแมลงบินเลย 
          องค์การอนามัยโลกกำหนด
วิธีการพ่นแบบฝอยละเอียดว่าควรมีขนาดเม็ดน้ำยาเล็กกว่า
 50 µเรียก aerosol droplet 
และวิธีการพ่นแบบฝอยละอองควรมีขนาดเม็ดน้ำยา 50 - 100 µเรียก mist droplet 
ฉะนั้นในการควบคุมยุงลายด้วยสารเคมีจึงควรใช้เครื่องพ่นสารเคมีที่อาจเรียก aerosol generator 
จึงจะได้ผลดีที่สุด เครื่องพ่นแบบ aerosol generator บางครั้งอาจเรียกว่า fogging machine หรือ
 fog generator หรือเครื่องพ่นฝอยละเอียด และหากสารเคมีที่ใช้พ่นเป็นแบบความเข้มข้นสูง ใช้
ปริมาณน้อย
 แต่คลุมพื้นที่ได้มาก ก็อาจมีชื่อเรียกเฉพาะว่า ULV Technique 

เอกสารอ้างอิง :ตารางการตรวจหาค่าVMD จากเอกสารขององค์การอนามัยโลก'Equipment for vector control'

http://www.thaivbd.org/content.php?id=35

ที่นี้ มาลองดูว่า เครื่องพ่นละอองฝอย 1 เครื่องทำอะไรได้บ้าง
ทำไม โรงแรม, รีสอร์ท, โฮมสเตย์, หอพัก ถึงต้องมีเครื่องพ่นละอองฝอยULV  และจำเป็นมากแค่ไหน
1.โรงแรม, รีสอร์ท, โฮมสเตย์, หอพัก จำเป็นต้อง ใช้เครื่องพ่นULV เพื่อฆ่าเชื้อโรค และป้องกันการ
แพร่ระบาดของโรคดิดต่อ เช่น โรคผิวหนัง, โรคไข้หวัด, โรคตาแดง, โรคท้องร่วง เป็นต้น เพราะ โรงแรม, รีสอร์ท, โฮมสเตย์, หอพัก เป็นที่พักที่ต้องมีการต้อนรับแขกผู้มาเยือนมากหน้าหลายตา ต่างคนต่างที่มา จึงเป็นเรื่องสำคัญที่ผู้ประกอบกิจการต้องให้ความใส่ใจและดูแลของค้า

2.การให้เครื่องพ่น ULV เพื่อฉีดพ่นนำ้หอมหรือสเปรย์กำจัดกลิ่น เช่น กลิ่นบุหรี่ กลิ่นอาหาร กลิ่นอับอื่นๆ
เพื่อเพื่อไม่ให้มีกลิ่นรบกวนลูกค้าที่เข้าพักรายต่อไป

3.เครื่องพ่นยุง และกำจัดพาหะนำโรคชนิดอื่นๆ เช่น เห็บ หมัด ตัวเรือด ไรฝ่น แมลงวัน เป็นต้น นี่เป็น อีกเหตุผลสำคัญที่ต้องใช้เครื่องพ่นละอองฝอย ULV เบื้องต้นคื่อการฉีดพ่นเพื่อการป้องกัน ควบคุม ไม่ให้สัตว์ หรือแลงเหล่านี้ ทำอันตรายต่อลูกค้า เพราะนั่นอาจหมายถึงความเสียหายทางธุรกิจชั่วข้ามคืน เพราะแมลงบางชนิด กับคนไม่มีภูต้านทานหรือแพ้อย่างรุนแรง อาจทำให้แขกถึงขั้น "เสียชีวิต" โดยเฉพาะที่พัก ที่อยู่ในธรรมชาตแสนสวย แต่ห่างไกลโรงพยาบาล ดังนั้นควรป้องกันไว้ก่อน

ที่นี้เห็นกันหรือยัง ว่าเครื่องพ่นละอองฝอยULV เครื่องพ่นยาฆ่าเชื้อโรค หรือเครืองพ่นระบบไฟฟ้า ถ้ามีไว้
ก็ไม่ได้เสียหาย ดีกว่าพบปัญหาแล้วมาหาทางแก้ไขภายหลังคุณอาจจะเสียมากกว่าการซื้อเครื่องพ่นนี้ก็เป็ฯได้
 
 

  

 
Visitors: 147,977