วีธีดูแลสุขภาพช่วงฤดูหนาว

       

เตรียมตัวกันหรือยัง กับ ฤดูหนาวที่มาพร้อมกับ โรคระบาด

หากไม่มีการระวังป้องกัน เมื่อเกิดขึ้นจริง คุณอาจรับมือไม่ไหว

เช่น โรคไข้หวัด โรคท้างร่วง โรคปอดบวม โรคหัด โรคอุสุอีสัย และโรคอื่นๆ

ดั้งนั้น เพื่อนให้คนที่คุณรักปลอดภัย ควรดูแล้ว สุขอานามัยตัวเอง เเละทุกคน

ในบ้าน ทำความสะอาดที่พักอาศัย 

Visitors: 150,626